Club Versys Thailand

เสวนา 2 ล้อ => CVT ส่วนกลาง => ข้อความที่เริ่มโดย: WhiteDragon ที่ 28/09/15 @23:37:53

หัวข้อ: ย้ายแล้ว: ตามคำเรียกร้อง !!!! เปิดรับจองหมวก CVT Premium lot 2 พร้อมปักหมายเลข CVT + ชื่อ
เริ่มหัวข้อโดย: WhiteDragon ที่ 28/09/15 @23:37:53
หัวข้อนี้ได้ถูกย้ายไปบอร์ด [CVT Souvenir].

http://clubversysthailand.com/index.php?topic=14915.0